Γεώργιος Λεβέντης Consulting Department

Λία Ταλατζίδου Consulting Department

Αρτεμης Διαμαντή Consulting Department

Δημήτρης Παπαγεωργίου IT Department

Αλέξανδρος Γκέργκης  IT Department