Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης
Γενικά
Αυτός ο ιστότοπος διατηρείται και διαχειρίζεται από την Team Logic. Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.teamlogic.com από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.teamlogic.com, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.
1. Ηλεκτρονική Επικοινωνία
Όταν επισκέπτεστε το www.teamlogic.com, αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το Team Logic και την εταιρία Team Logic με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της Team Logic, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο.
Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.
2. Πνευματική Ιδιοκτησία
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα (Brand)
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο Team Logic, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Team Logic ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την εταιρία, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Team Logic.
3. Άδεια Χρήσης
Οι επισκέπτες του Team Logic διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την εταιρία Team Logic, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.
Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την εταιρία Team Logic.
4. Περιορισμός Της Ευθύνης Χρήσης
O ηλεκτρονικός ιστότοπος παρέχεται από την εταιρία Team Logic “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Η Team Logic δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, ή ηλικό που περιέχονται σε αυτό.
Η Team Logic δεν εγγυάται ότι η ηλεκτρονική ιστοσελίδα Team Logic (www.teamlogic.com), οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την Team Logic δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η Team Logic δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.
5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον τρόπο διαχείρισης των στοιχείων σας στην Πολιτική Απορρήτου & GDPR. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Team Logic (www.teamlogic.com) από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.
Εμπορεύσιμα Είδη
Τιμές / Διαθεσιμότητα / Χαρακτηριστικά
Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του αποθέματος τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teamlogic.com και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.
6. Χαρακτηριστικά Ειδών
Η Team Logic (www.teamlogic.com) καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού των ειδών βάσει σχεδίου ή χρώματος. Γι’αυτό, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας (+30 2310279517) για να επιλέξετε περαιτέρω λεπτομέρεις για το είδος ή σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.
Διάφορα
Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.teamlogic.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

© 2020 Team Logic. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.